"Hành trình mắt sáng cộng đồng 2018" Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ

"Hành trình mắt sáng cộng đồng 2018" Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ

Với hơn 4000 lượt thăm khám và cấp phát thuốc, Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ không chỉ góp phần mang đến ánh sáng mới cho người dân ở TPHCM nói chung mà cả các tỉnh thành lân cận trong hành trình "Vì Mắt Sáng Cộng Đồng 2018"

Xem chi tiết