Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ tiếp tục đón nhận giải thưởng Bệnh Viện Của Năm 2017 từ Frost & Sullivan

Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ tiếp tục đón nhận giải thưởng Bệnh Viện Của Năm 2017 từ Frost & Sullivan

Đây là lần thứ 2 Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ được xứng danh tại hạng mục giải thưởng danh giá dành cho bệnh viện có những đóng góp vượt trội cho sự phát triển của ngành y tế ở nước sở tại. 

Xem chi tiết