Tập đoàn Clermont bổ nhiệm Bà Vũ Thùy Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ

Tập đoàn Clermont bổ nhiệm Bà Vũ Thùy Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ

Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thùy Anh, thạc sỹ người Việt tốt nghiệp Đại học Oxford, nhấn mạnh sự cam kết đồng hành lâu dài của Tập đoàn Clermont

Xem chi tiết