Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Hoàn Mỹ Sài Gòn 
Địa chỉ: 27 Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
ĐT: (+84) 28 3935 0999  E: info@matquoctehoanmy.com
Số GPĐKDN: 0313718776, ngày Cấp: 25/3/2016, nơi Cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  • Mọi hoạt động và quyết định của chúng tôi đều dựa trên giá trị cốt lõi.
  • Tận tâm chăm sóc vì lợi ích của bệnh nhân.
  • Sáng tạo và không ngừng hoàn thiện.
  • Tinh thần trách nhiệm cao nhất.
  • Tinh thần hợp tác.
  • Liêm minh chính trực.