Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Hoàn Mỹ Sài Gòn 
Địa chỉ: 27 Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
ĐT: (+84) 28 3935 0999  E: info@matquoctehoanmy.com
Số GPĐKDN: 0313718776, ngày Cấp: 25/3/2016, nơi Cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Bảng giá các dịch vụ đang áp dụng tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ Sài Gòn

Xem chi tiết