Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ bổ nhiệm ông Russell Low vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ bổ nhiệm ông Russell Low vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới

Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ - Tập Đoàn Y Tế tư nhân lớn nhất Việt Nam - công bố việc bổ nhiệm ông Russell Low vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Xem chi tiết