Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ tiếp nhận thanh toán BHYT đúng tuyến

Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ tiếp nhận thanh toán BHYT đúng tuyến

Từ ngày 16/05/2019, Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ Sài Gòn chính thức tiếp nhận khám, điều trị thanh toán Bảo hiểm Y tế (BHYT)

Xem chi tiết